Про компанію

Наша місія

Наша місія
Всі наші зусилля спрямовано на розвиток довгострокового
партнерства з нашими Клієнтами.

Нашими наріжними принципами, на яких ми будуємо партнерські відносини,
є ЧЕСНІСТЬ та МАЙСТЕРНІСТЬ.

МИ —
 • компанія, яка дивиться у майбутнє;
 • партнери наших клієнтів;
 • лідери;
 • компанія, орієнтована на прибутковість;
 • компанія інноваційних технологій.

Наші співробітники – запорука успіху компанії.
Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед суспільством.

Кодекс компанії

Після десятиліть цілеспрямованої праці компанія Цеппелін здобула блискучу репутацію. Досягнення в області техніки, новаторський дух, якість, клієнтоорієнтованість та надійність – ці якості зробили нас лідером серед компаній-конкурентів. Як приклад засновницького підприємства, компанія Цеппелін є синонімом найвищих результатів з високим рівнем вимог.

Ми всі несемо відповідальність за престиж компанії Цеппелін. Цей Кодекс ділової етики та відповідності корпоративним вимогам встановлює етично правові рамки, в межах яких ми здійснюємо нашу діяльність. Він визначає основні положення нашої поведінки всередині компанії Цеппелін, а також у стосунках з нашими партнерами і громадськістю.

Принципи стійкого розвитку – це в першу чергу правомірна і етична діяльність

Тільки угоди, що відповідають цим вимогам, є угодами компанії Цеппелін. Відповідність корпоративним вимогам проводить місточок між правом, совістю і культурою.

Наш Кодекс поведінки не звільняє нікого від персональної відповідальності. Але ми закликаємо всіх співробітників, завжди конфіденційно звертатися за порадою чи допомогою, коли мова йде про рішення на правову і етичну тематику або коли у вашому робочому середовищі ви звертаєте увагу на манери поведінки, які вважаєте сумнівними. Наш Кодекс поведінки – це не система контролю та не інструмент доносів, а орієнтир для поведінки, яка відповідає корпоративній культурі компанії Цеппелін. Вона ґрунтується на корпоративній цілісності, безпеці, повазі й сталості.

Ми закликаємо наших співробітників з усією відповідальністю слідувати Кодексу поведінки компанії Цеппелін. Ми пишаємося тим, що можемо втілювати ці правила в життя.

Кодекс ділової етики Цеппелін Україна
Соціальна відповідальність
01
Неприйняття дискримінації

Ми зобов’язані ставитися один до одного з глибокою повагою! Наші співробітники є фундаментом успіху групи компаній Zeppelin. Для того, щоб вони могли розкрити свої сильні сторони, ми створили робочу атмосферу, яка базується на принципі поваги і сприяє корпоративній цілісності.

02
Неприйняття ризику для людини
та навколишнього середовища

Ми зобов’язані вести соціально-відповідальну діяльність.
При виборі ділових партнерів ми звертаємо увагу не тільки на економічні, а й на екологічні та соціальні критерії. Тих, хто порушує екологічні норми, експлуатує своїх співробітників, використовує дитячу працю або займається діяльністю на тіньовій стороні економіки, ми не сприймаємо як ділових партнерів.

03
Неприйняття порушення прав своєї та чужої власності

Ми захищаємо наші інтелектуальні досягнення і поважаємо авторські права третіх осіб. Матеріальну та інтелектуальну власність компанії Zeppelin необхідно захищати від втрат, розкрадання та неправомірного використання. Цінність нашої компанії ґрунтується на ідеях і творчій силі людей, які вкладали і продовжують прикладати всі свої зусилля для процвітання компанії Zeppelin.

04
Неприйняття конфліктів інтересів

Ми зобов’язані дотримуватися корпоративної цілісності та прозорості бізнесу. Наші співробітники уникають будь-яких форм конфліктів їх особистих інтересів з інтересами компанії. У наших рішеннях ми не керуємося приватними або особистими відносинами. Ділові відносини ґрунтуються на предметних критеріях, до яких належать ціна, якість або існування відкритої співпраці.

05
Неприйняття будь-якого роду залежності

Ми зобов’язані зберігати об’єктивність і неупередженість. Наші рішення ми приймаємо вільно і незалежно, не допускаючи при цьому потрапляння у відносини залежності. Ми не дозволяємо, щоб постачальники, надавачі послуг або клієнти надавали нам привілеї. У спілкуванні з діловими партнерами не допускається будь яка матеріальна чи моральна залежність.

06
Неприйняття корупції чи хабарництва

Ми зобов’язані дотримуватися порядності при веденні нашої ділової та суспільної діяльності. Ми укладаємо угоди, виходячи виключно з якості та ефективності наших продуктів та послуг. Рівень продажів компанії не повинен бути обумовлений подарунками, пожертвами, хабарями та іншими проявами корупції. Принципів чесності та корпоративної цілісності необхідно дотримуватися у всіх комерційних та громадських видах діяльності.

07
Неприйняття введення в оману

Ми зобов’язані надавати прозору фінансову звітність. Наші партнери покладаються на надану нами достовірну інформацію про хід комерційних справ, результати і перспективи компанії. У їх числі наші клієнти, ділові партнери, банки, рейтингові агенції, співробітники, фінансові органи і Фонд Zeppelin. Точність нашої бухгалтерії, облікової документації та фінансової звітності – показник нашої кредитоспроможності. Недостовірна та неповна фінансова звітність може викликати підозру в розтраті фінансових коштів, введенні в оману чи обмані.

08
Неприйняття дезінформації

Ми зобов’язані вести надійну комунікацію. Прозора, актуальна та надійна внутрішня, а також зовнішня комунікація є важливим елементом культури компанії. Дезінформація співробітників та колег, громадськості, ринку і наших клієнтів неприйнятна для нас.

09
Неприйняття порушення правил експорту

Ми зобов’язані дотримуватися зовнішньоторговельного права. Компанія Zeppelin дотримується всіх національних та міжнародних митних правил, а також законодавчих положень про зовнішню торгівлю, боротьбу з тероризмом і дотриманням ембарго. Ми підтримуємо прагнення світової громадськості до боротьби з міжнародним тероризмом, а також щодо скорочення виробництва й поширення хімічної, біологічної та ядерної зброї.

10
Неприйняття порушення правил добросовісної конкуренції

Ми зобов’язані вести добросовісну конкуренцію. Компанія Zeppelin визнає себе прихильником ринкової економіки і підтримує чесну та вільну конкуренцію. Де б не провадив свою діяльність концерн Zeppelin, він завжди дотримується законів про картелі і торгівлю, законів ціноутворення, правових норм, що регулюють ведення конкурентної боротьби і положень про захист інтересів споживачів. Ми не терпимо протизаконних угод із конкурентами, рівно як і будь-яких інших порушень закону про конкуренцію. Необхідно уникати виникнення навіть незначної підозри у нечесності угод з іншими учасниками ринку. При виникненні сумнівів з правових питань ведення конкурентної боротьби необхідно звертатися за порадою до юридичного відділу.

Політика безпеки

Культура промислової безпеки та професійного здоров’я – показник сприйняття керівництвом і співробітниками компанії високого рівня охорони праці.

Позитивна культура має певні характеристики, основні з яких – спрямоване на безпеку мислення, атмосфера систематичної уваги до питань охорони праці, охоплення всіх видів діяльності компанії, генерування персоналом пропозицій щодо підвищення безпеки для всіх працівників.

Політика компанії в області професійного здоров’я та промислової безпеки включає:
 • пріоритет безпеки над бізнесом;
 • спільну відповідальність за безпеку робіт, що виконуються;
 • уважне ставлення до небезпечних факторів;
 • заохочення осіб, які повідомляють про небезпечні фактори;
 • широке поширення інформації про небезпечні фактори;
 • системний підхід до розслідування аварій та нещасних випадків на виробництві;
 • зацікавленість в нових ідеях.

Впровадження політики компанії як позитивної культури промислової безпеки та професійного здоров’я повинно усвідомлюватися і генеруватися керівництвом структурних підрозділів. Оперативні керівники повинні постійно навчатися із щоденного досвіду та вживати необхідних заходів з розвитку позитивної культури промислової безпеки.

Керівництво компанії Цеппелін Україна бере на себе обов’язки із забезпечення підтримки прийнятного рівня охорони праці та відповідальність за постійне вдосконалення корпоративної культури в області професійного здоров’я та промислової безпеки.

Документи

Сертифікати

Сертифікат підтвердження структури власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ з ІІ “Цеппелін Україна ТОВ” (українською)

Завантажити

Сертифікат підтвердження структури власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ з ІІ “Цеппелін Україна ТОВ” (німецькою)

Завантажити

Апостиль

Завантажити
Інформаційні листи

Лист-пояснення про експулатацію великовантажних автосамоскидів

Завантажити

Лист-пояснення про надання оригіналу висновку експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці обладнання при його постачанні

Завантажити

Лист-пояснення Держпраці щодо застосування принципу мовчазної згоди

Завантажити
Дозволи на застосування

Колісний фронтальний навантажувач Caterpillar 972Н

Завантажити

Самоскид кар`єрний Caterpillar 773E

Завантажити

Автогрейдер колісний Caterpillar 16М

Завантажити

Екскаватор колісний Caterpillar М322D

Завантажити

Каток грунтовий Caterpillar CS78B

Завантажити

Автогрейдер колісний Caterpillar 160K

Завантажити

Екскаватор колісний Caterpillar М325DMH

Завантажити

Установка для пилеподавлення кар’єрна на базі самоскида Cat 777D

Завантажити

Автосамоскид кар`єрний Caterpillar 785С

Завантажити
Дозвіл на експлуатацію

Технологічних транспортних засобів

Завантажити

Посудин, що працюють під тиском

Завантажити

Вантажопідіймальних кранів

Завантажити
Дозвіл на виконання робіт

Монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування

Завантажити

Зварювальні, газополум’яні, наплавні роботи

Завантажити

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В

Завантажити

Технічне обслуговування гірничошахтного обладнання

Завантажити
Нормативні акти

Антикорупційна програма

Завантажити

Про охорону праці Верховна Рада України, Закон, від 14.10.1992 № 2694-XII

Завантажити

Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві Кабінет Міністрів України, Постанова/Порядок, від 30.11.2011 № 1232

Завантажити

Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Кабінет Міністрів України, Постанова/Порядок, від 26.10.2011 № 1107

Завантажити

Про Правила дорожнього руху Кабінет Міністрів України, Постанова/Правила, від 10.10.2001 № 1306

Завантажити

Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті Міністерство надзвичайних ситуацій України, Наказ/Правила, від 09.07.2012 № 964

Завантажити

Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Наказ/Правила, від 27.03.2007 № 62

Завантажити

Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Наказ/Правила, від 19.12.2013 № 966

Завантажити

Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах. Міністерство охорони здоров’я України, Наказ/Порядок, від 16.06.2014 № 398

Завантажити

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, Міністерство охорони здоров’я України, Наказ/Порядок, від 21.05.2007 № 246

Завантажити

Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах, Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Наказ/Правила, від 22.03.2010 № 62

Завантажити

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Наказ/Правила, від 31.12.2008 № 308

Завантажити